Gmina Osiek Jasielski

System zastrzegania kart

Informacja


Związek Banków Polskich informuję, iż dnia 1 stycznia 2014 roku został uruchomiony system zastrzegania kart płatniczych, jest to narzędzie, które pozwala na szybkie  i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Zastrzeć kartę płatniczą można pod numerem telefonu (+48) 828 828 828, jest to możliwe z każdego miejca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Grzegorz Kondek

Koordynator Kampanii Informacyjnej

Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Informacja o przetargu

Informacja

 


Wójt Gminy Osiek Jasielski informuj, iż w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 23 grudnia 2016r. zostało wywieszone ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czekaj, działka ewid. nr 230, stanowiąca właśność Gminy Osiek Jasielski.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski 

Mariusz Pykosz

 

 

Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

W związku z planowanym w dniach 12-23.12.2016 r. naborem wnioskówMieszkańców do Projektu "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE, w załączeniu dokumenty programowe:

 

1.  Wystąpienie do Mieszkańców Gminy Osiek Jasielski,

2. Regulamin uczestnictwa w Projekcie,

3. Deklarację przystąpienia do Projektu,

4. Opis instalacji OZE