Gmina Osiek Jasielski

Deklaracje.

Informacja

             

Wójt Gminy Osiek Jasielski Informuje, iż w dniach 12.12.2016 – 23.12.2016 w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski odbędzie się nabór deklaracji przystąpienia do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii”. Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem proszone są o zgłoszenie w/w terminie do Urzędu Gminy Osiek Jasielski pokój nr 2 celem wypełnienia i złożenia deklaracji. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz

Informacja Odnawialne Źródła Energii

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski

Gmina Osiek Jasielski, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W imieniu Gmin, o dofinansowanie tego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Czytaj więcej: Informacja Odnawialne Źródła Energii

Informacja

UBÓJ ŚWIŃ NA TERENIE

GOSPODARSTWA

Z PRZEZNACZENIEM MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

 

Każda sztuka świń musi być zarejestrowana w Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa bezpośrednio po jej zakupie (każde zwierzępowinno być oznakowane a sprzedający powinien przekazać kupującemu kopię świadectwo zdrowia dla świń wydane przez urzędowego lekarza weterynarii).

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Uprzejmie informuję, że trwają zaawansowane prace nad opracowaniem dokumentów programowych regulujących zasady i wymogi uczestnictwa mieszkańców w Projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE.

Planowany termin naboru deklaracji przystąpienia do ww. Projektu: 12-23.12.2016 r.

Zaznaczyć należy, że nie termin złożenia deklaracji będzie decydował o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu,
ale suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji wniosków mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz