Gmina Osiek Jasielski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

GMINA OSIEK JASIELSKI 

ROK 2017 

 

HARMONOGRAM WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

 

Osiek Jasielski; Świerchowa; Zawadka Osiecka; Załęże

 

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

11.I;     08.II;     08.III;     05.IV;   10.V;   07.VI;

05.VII;     02.VIII;     06.IX;     04.X;   08.XI;   06.XII;

 

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

 Odbiór odpadów wielkogabarytowych
07.III;   05.VI;    11.IX;    04.XII
Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

07.III;  11.IX

 

GMINA OSIEK JASIELSKI
ROK 2017

 

HARMONOGRAM WYWOZU

ODPADÓW KOMUNALYCH

 

Czekaj; Mrukowa; Pielgrzymka; Samoklęski

 

Odbiór segregowanych odpadów komunalnych   (worki   kolorowe)

Odbiór   zmieszanych odpadów   komunalnych   (worki   czarne)

 

25.I;     22.II;     22.III;     19.IV;    20.V;  21.VI;

19.VII;     23.VIII;     20.IX;     18.X;   22.XI;   20.XII;

 

Proszę o wystawienie worków do godz. 7 00 na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
07.III;   05.VI;     11.IX;   04.XII


Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zimnego popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe), odpady zielone

07.III;   11.IX