Gmina Osiek Jasielski

Program „Rodzina 500 plus” - informacje

PROGRAM „RODZINA 500+”

 

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program „Rodzina 500 plus”. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowych rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Komu przysługuje świadczenie „500 plus”

Czytaj więcej: Program „Rodzina 500 plus” - informacje

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

ZOBACZ KLIP:https://youtu.be/g-kzysqpzac

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski do pobrania:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-Word.docx

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-pdf.pdf

PUE ZUS -wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku. 

 

Pobierz nasz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez PUE ZUS.

bankowość elektroniczna -wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

 

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.