Gmina Osiek Jasielski

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

ZOBACZ KLIP:https://youtu.be/g-kzysqpzac

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Wnioski do pobrania:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-Word.docx

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/wniosek-pdf.pdf

Program „Rodzina 500 plus” - informacje

PROGRAM „RODZINA 500+”

 

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającą Program „Rodzina 500 plus”. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowych rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Komu przysługuje świadczenie „500 plus”

Czytaj więcej: Program „Rodzina 500 plus” - informacje

ePUAP - wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Przez ePUAP można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić  tożsamość danej osoby.

 

Pobierz nasz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez ePUAP.