Gmina Osiek Jasielski

Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski

ue

Projekt„Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski na długości 6290m w km 0+000 – 6+290w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.02.01.00-18-107/10  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-107/10 z dn. 23 grudnia  2010 r.

Celem głównym było usprawnienie systemu komunikacyjnego w Gminie Osiek Jasielski poprzez poprawę stanu infrastruktury drogowej. W konsekwencji poprawił się system komunikacyjny na terenie całej gminy. Ze względu na lokalizację Gminy realizacja projektu stworzy warunki do lepszego rozwoju współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi Nr 1894R Świerchowa– Osiek Jasielski– Samoklęski

Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej

ue

Projekt „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej” w ramach dofinasowani projektu nr RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany był przez Gminę Osiek Jasielski na podstawie Umowy nr UDA-RPPK.05 01.00-18-095/12-00 z dn. 21 czerwca 2013 r.

Czytaj więcej: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Zawadce Osieckiej