Gmina Osiek Jasielski

Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadania publicznego

FB.524.6.2014                                                                                                            Osiek Jasielski 12-08-2014 rok

 

 

OGŁOSZENIE O POWIERZENIU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

                      Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłaszam ofertę organizacji pozarządowej: STOWARZYSZENIE ,,AKACJA” na realizację zadania publicznego pn.: ,,WAKACJE NA SPORTOWO – REKREACJA PLUS ANIMACJA”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

                                                                             Wójt

                                                                             Mariusz Pykosz

Oferta

 

Parkingi

Parkingi

            Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż w związku z imprezą kulturalno-rozrywkową  „Dni Osieka 2014”, wyznaczone zostały specjalne miejsca parkingowe dla jej uczestników. Poniżej proponowane miejsca wraz z mapami dojazdu. Za  utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Parking nr 1

        przy drodze z Nowego Żmigrodu w kierunku Osieka Jasielskiego

Parking nr 2 i 5

        w miejscowości Świerchowa - dojazd od drogi wojewódzkiej Jasło - Nowy Żmigród przez m. Świerchowa

Parking nr 3

        przy drodze z Dębowca przez m. Załęże w kierunku Osieka Jasielskiego

Parking nr 4 i 6

        przy drodze z Samoklęsk przez  m. Czekaj w kierunku Osieka Jasielskiego

Niedziela, 10 sierpnia, godz. 1300, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osieku Jasielskim – ZAPRASZAMY!!!

Załącznik

XIII ZLOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH 4X4

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego organizuje w dniu 26 lipca 2014 roku na terenie miejscowości Osiek Jasielski i Wola Dębowiecka XIII Zlot Samochodów Terenowych 4x4, będący jednocześnie rangą  Pucharu Podkarpacia OFF Road 2014 - II Runda.

Jednodniowa impreza będzie składała się z 3 prób sportowych w tym 1 próby turystyczno-przeprawowej.

Zlot ubezpieczony  jest w PZU.

Ramowy program imprezy:

8:00 - rozpoczęcie Zlotu - remiza OSP Osiek Jasielski,

8:30 - rozpoczęcie wykonywania BK pojazdów,

9:30 - wyjazd kolumną na obszar wykonywania prób sportowych,

10:00 - odprawa - omówienie poszczególnych prób,

10:30 - start do wykonywania prób,

16:30 -17:30 - zakończenie Zlotu - przedstawianie patronatów, sponsorów, rozdanie pucharów.