Gmina Osiek Jasielski

Usuwanie azbestu

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wniosku do Urzędu Gminy w terminie do 28.02.2017 r.